Venteliste

Barnematbyen er en online medlemsportal som drives av ernæringsutdannede.

Vi gir foreldre støtte til å ta gode matvalg via medlemshefter, læringsvideoer og rådgivning

Du er ikke alene om å ønske bedre mat for barna

Du får verktøyene som gjør det lettere for deg:
Medlemshefter.
Støtte i et nettverk med foreldre.
Svar på dine ernæringspørsmål.
Enkle oppskrifter.
Tips om ferdige produkter.