Hvorfor er mange kritisk til de nye kostrådene?

De siste årene har det pågått et stort arbeid der nordiske og baltiske land sammen har utarbeidet kostrådsanbefalinger. Disse rådene er grunnlaget når Helsedirektoratet oppdaterer våre, norske kostråd. 

Vi stiller spørsmål til hvorfor det ikke kommer råd om å basere kostholdet på råvarer og begrense inntaket av ultraprosessert mat

  • Ekspertene som så på ultraprosessert mat og helse kom frem til at det burde være en anbefaling om at ultraprosessert mat bør begrense. 
  • Deretter er alle kapitlene oppsummert i ferdige råd av komiteen. Her gis det ingen anbefaling om ultraprosessert mat. 

Det er altså ikke samsvar mellom det ekspertene konkluderte med, og det rådene faktisk sier. 

 

Her er noen av komiteens begrunnelser, og våre tanker:


Komiteen mener vi ikke vet nok om hva det er med den ultraprosesserte maten som fører til ugunstige helseutfall.

Har vi tid til å vente på alle detaljene rundt hva det er med denne maten som er ugunstig? Hva er god nok evidens?

Vi har et bredt kunnskapsgrunnlag som viser at høyt inntak av ultraprosessert mat er forbundet med økt risiko for en rekke sykdommer. Vi vet også at det fører til vektøkning. Komiteen, som har utarbeidet rådene har valgt å utelate det ekspertene skrev om HVA det er med denne maten som potensielt kan føre til ugunstige helseutfall. 

 

Komiteen mener næringsstoffer som salt, sukker, fett og fiber er styrende for om maten er sunn

Forskningen på ultraprosessert mat har lært oss at: 

  • Om maten er bra for helsen handler om mer enn bare salt, sukker, fett og fiber. 
  • Kvaliteten på maten har noe å si, og at denne bevares bedre i råvarene, enn i ultraprosessert mat. 

 

Hvorfor er dette viktig?

  • Rådene er viktig for hva som serveres i barnehage og skole 
  • Rådene er viktig for hvilken retning matindustrien tar når de utvikler produkter 

 

Les tilhørende saker: 

Vil du ta bedre matvalg for deg selv? 

For voksne som er interessert i ernæring: Kunnskapshefter som øker motivasjonen rett i innboksen din hver måned.

Sjekk ut tilbudet her